KAYFOR TARİHİ

Kamu yönetiminin paydaşlarını bir araya getirecek gelenekselleşmiş bilimsel organizasyonların eksikliği, kamu yönetiminin hem akademisyenlerini hem de uygulayıcılarını çeşitli deneyim, bilgi ve gelişmeden yoksun kılmaktaydı. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla 2003'te çok önemli bir adım atıldır.  2003'te ilk toplantısı yapılan forumun bu yıl 13. sü düzenlenecektir. 
KAYFOR 12'de de "değişim" konusu ana tema olarak seçilmişti. Ancak, değişimin boyutları,Türk kamu yönetiminin başdöndürücü bir değişim içinde olması, merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkilerinin sarsıcı bir biçimde değişmesi, konunun gündemde tutulmasını ve etraflıca tartışılmasını zorunlu kılmaktadır. Hedeflenen kapsamda bildirilerin olması halinde, kamuoyuna verilebilecek önemli mesajların olacağı açıktır. Değişim ne kadar sağlıklı planlanmaktadır? Değişimin aktörleri, rotası, uygulama sonuçları kimi, neyi, nasıl ve hangi maliyet boyutlarıyla etkilemektedir? Kamu yönetimi paydaşlarının derin ve etkili bir çözümleme yapması gereği açıktır. 

KAYFOR'un tarihsel gelişimi, küçümsenecek bir başarı öyküsü değildir. Daha sonra KAYSEM'in eklenmesiyle ulusal çapta düzenlenen kamu yönetimi toplantılarında alana çok önemli katkılar yapılmaktadır. Öyle ki, bu toplantılar bile yetersiz kalmakta, farklı konular temel alınarak (kamu politikaları, yerel yönetimler, stratejik yönetim gibi) küçük ölçekli toplantılar da farklı üniversite ve kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir. 

KAMU YÖNETİMİ FORUMU (KAYFOR) 2003 yılında Mersin'de Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde başlamıştır. TODAİE'nin ve çeşitli üniversitelerdeki kamu yönetimi bölümlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantı, her yıl farklı bir üniversitede gerçekleştirilmektedir. 

KAYFOR 1, Mersin Üniversitesi (2003);
KAYFOR 2, Ankara, Hacettepe Üniversitesi (2004);
KAYFOR 3, Ankara, ODTÜ (2005);
KAYFOR 4 Muğla, Sıtkı Koçman Üniversitesi (2006);
KAYFOR 5 Kocaeli Üniversitesi (2007);
KAYFOR 6 Bolu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (2008);
KAYFOR 7 Kahramanmaraş, Sütçü İmam Üniversitesi (2009);
KAYFOR 8 Ankara, TODAİE (2010);
KAYFOR 9 Ankara, Gazi Üniversitesi (2011);
KAYFOR 10 Bursa, Uludağ Üniversitesi (2012);
KAYFOR 11 Samsun, Ondokuzmayıs Üniversitesi (2013);
KAYFOR 12 Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi (2014);
KAYFOR 13 Konya, Selçuk Üniversitesi (2015);
KAYFOR 14 Van, Yüzüncüyıl Üniversitesi (2016)